Historia szkoły

 

Listopad 1947r. powstanie na terenie miasta Ciechanowa pierwszej Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej. Mieściła się ona w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Orylskiej – organizatorem i pierwszym dyrektorem Szkoły był Romuald Milewski. Zorganizowały kierunki kształcenie: metalowy, krawiecki i ogólnozawodowy.


1949/ 50 – przekształcenie publicznej średniej Szkoły Zawodowej w Zasadniczą Szkołę Metalowo-odlewniczą.

1 września 1950r. – początek roku szkolnego w nowej siedzibie w budynku przy ul. 17-go Stycznia 33/35. W pomieszczeniach w budynku zorganizowano sale dydaktyczne, świetlice, bibliotekę i internat.

W piwnicach warsztaty ślusarskie i kuźnie.


Maj 1951-przeniesienie warsztatów szkolnych do pomieszczeń po prywatnej odlewni inżyniera Włodzimierza Lenca przy ulicy Augustiańskiej. W tym samym roku rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych w granicach ulicy: Powstańców Warszawy, Narutowicza i Głowackiego. 1955r.- początek etapowego oddawanie warsztatów do użytku.


1964/65 – powołanie technikum mechanicznego dla pracujących ( kształcono do 1977r.)

23 czerwca 1965r.- położenie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły.

1967r.-nowy budynek szkoły został oddany do użytku uczniom i pracownikom. 1968/69 – początek kształcenie w 5 letnim technikum mechanicznym na podbudowie szkoły podstawowej.

1971 – rozpoczęcie kształcenia w 3 letnim technikum mechanicznym. Po Zasadniczej Szkole Zawodowej (kształcono do 1977r.).

1 września 1972r. – początek kształcenia w 4 letnim liceum zawodowym.

1973/74 – powstanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, w skład którego weszły wszystkie działające w budynku typy szkół.

19 czerwca 1976r.
– uroczyste nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 imienia Gen. Józefa Bema oraz wręczenie sztandaru szkoły.

1 września 1977r. – włączenie Pedagogicznego Studium Technicznego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 - Przyjęcie internatu przy ulicy 17-go Stycznia (po Studium Nauczycielskim) na potrzeby ZSZ nr 1 . W 1992 internat otrzymał status Bursy Szkolnictwa Podstawowego nr 2.

1 września 1983r. – rozpoczęto kształcenie w Technikum Elektromechanicznym.

1984-1990 – kształcenie SPZ ( w Szkole Przysposabiania do Zawodu) po 6 klasach Szkoły Podstawowej.

1985r. – zakończenie kształcenia w Liceum Zawodowym.

1991-1995 – kształcenie w Zasadniczej Szkoły Zawodowej (OHP) w zawodach: kucharz, stolarz.

1995- zakończenie kształcenia w Pedagogicznym Studium Technicznym.

1 września 1995 – początki kształcenia w IV Liceum Ogólnokształcącym.

wrzesień 1995 – ZSZ nr 1 przyznano medal "Za zasługi dla Ciechanowa"

marzec  1997 – uroczyste obchody 50 – lecia istnienia szkoły

wrzesień 1998 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema

czerwiec 1999 – powstanie stowarzyszenia - Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik"

2000 - otwarcie szkolnej siłowni

wrzesień 2002 - powstanie I Liceum Profilowanego

1 września 2002

roku dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe zostały przekształcone w szkoły ponadgimnazjalne pod nazwą:

 

  • IV Liceum Ogólnokształcące
  • I Liceum Profilowane
  • Technikum nr 1 (w zawodzie technik elektryk)
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

31 marca 2003 roku zlikwidowano warsztaty szkolne. Obiekt został przekazany Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przez Starostwo Powiatowe.

2003 szkoła uzyskała tytuł „Super szkoła”

2004 szkoła uzyskała tytuł „Szkoła z klasą”

2007 listopad - uroczyste obchody 60-lecia szkoły

2008 wrzesień - rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik informatyk

2010 wrzesień - rozpoczęto kształcenie w zawodzie  technik teleinformatyk

2013 czerwiec - zakończenie kształcenia w I Liceum Profilowanym i Technikum Mechanicznym

2013 wrzesień - rozpoczęto kształcenie w zawodzie  technik cyfrowych procesów graficznych

2015 wrzesień - rozpoczęto kształcenie w zawodzie  technik logistyk

 


 

Wirtualny spacer
Flag Counter