Dzień Nauczyciela 2016

13 października, w przeddzień święta upamiętniajàcego powstanie Komisji Edukacji Narodowej spotkaliśmy się na uroczystej akademii. Podczas uroczystości pracownikom szkoły wręczone zostały nagrody Dyrektora. Po części oficjalnej uczniowie klas 1ti, 2 ti oraz 1 tc zaprezentowali serię skeczy z życia szkoły. Wszystkim nagrodzonym pracownikom naszej szkoły gratulujemy !

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

7 października 2016r. w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W pierwszym etapie młodzież  klas I, II i III wspólnie z wychowawcami wybierała osoby, które mogłyby reprezentować naszą  szkołę w MRM.

Swoją kandydaturę zgłosiło siedmiu uczniów: Bartosz Falęcki (I ti), Sebastian Zadrożny (I te), Przemysław Orzoł(I tl), Patryk Góralczyk (II ti), Tomasz Kowalewski (III ti), Piotr Dobrzyński (III te), Dominika Stancel (III tc). Po krótkiej autoprezentacji kandydatów odbyło się głosowanie, które wyłoniło zwycięską parę: Dominikę Stancel oraz Przemysława Orzoła. Wydarzenia te upamiętniła telewizja ciechanowska. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

                Dziękujemy również Krystianowi Kruszewskiemu (III ti) i Tomaszowi Bilińskiemu (II i), którzy w roku szkolnym 2015/2016 reprezentowali naszą szkołę jako przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.

                                                                                                                  Samorząd Uczniowski

XXI Ciechanowska Jesień Poezji zawitała do Bema

Spotkanie z poezją poprowadzili nasi goście – poeci Zofia Humięcka i Aleksander Śnieżko. Zaprezentowali swoje wiersze, rozmawiali o ich tworzeniu i inspiracjach twórczych..

Zofia Humięcka – nasza ciechanowska poetka, często spotyka się z uczniami naszej szkoły.

W Kronice Szkoły napisała „Cieszę się, że znów tu jestem. Czuję się w szkole Bema jak w DOMU”.

Aleksander Śnieżko mówi o sobie, że jest poetą polskim spod Wilna. Od 1989 roku jest Sekretarzem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, a od 1999 członkiem Związku Literatów Polskich. Poeta był bardzo szczęśliwy, że mógł brać udział w tym poetyckim wydarzeniu. Literat przekonywał młodzież o niebywałym szczęściu życia w wolnej Polsce, mówienia po polsku i swobody wypowiedzi. Wiele żarliwego patriotyzmu przelał w serca słuchaczy i wiele swych doświadczeń przekazał w tym krótkim spotkaniu. W Kronice Szkoły napisał: „Inżynierowie budują mosty między brzegami rzek, a my poeci budujemy mosty między sercami i umysłami ludzi i całych narodów nawet tych skłóconych i sobie wrogich. …”

Młodzież była dumna, że mamy tak wspaniałych twórców kultury, a spotkanie z nimi było żywą i bardzo przydatną lekcją poezji. Bo wszystko jest poezją i każdy może być poetą.

Rada Rodziców

Prosimy wpłacać składki na Radę Rodziców na konto:

PKO Bank Polski 24 1020 1592 0000 2102 0255 2537

w tytule proszę wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia

Rajd rowerowy

29 września kilkoro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w rajdzie rowerowym, poświęconym 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, zorganizowanym przez nauczyciela historii i wosu, pana Jacka Hryniewicza oraz nauczyciela wychowania fizycznego, pana Marka Sobiecha.

Głównym celem naszej wycieczki było zapalenie symbolicznej świeczki przy pomnikach upamiętniających ofiary oraz wydarzenia tamtego okresu. Nasza trasa wiodła przez Gąski, Sulerzyż, Rydzewo i  Ciechanów. W każdej miejscowości odwiedziliśmy pomniki, między innymi pomnik Gloria Victis w Rydzewie oraz pomnik Katyński w Ciechanowie. W Sulerzyżu natomiast zapaliliśmy znicz przy zbiorowym grobie poległych na miejscowym cmentarzu.

Oprócz nabycia nowej wiedzy, spędziliśmy świetnie czas oraz prawdopodobnie nabawiliśmy się zakwasów. Śmiało można powiedzieć, że dzień ten, był w stu procentach  udany oraz każdy wrócił do domu cały, zdrowy i uśmiechnięty.

Pielgrzymka do Rostkowa

 


 

Wirtualny spacer
Flag Counter