Dni kultury Języka Polskiego 15.12.2013 - 16.01.2014

Spotkanie z autorytetem

         Każdego roku młodzież naszej szkoły spotyka się, w ramach Dni Kultury Języka Polskiego, ludźmi pasjonatami. Byli już min. D. Bartosiewicz z wykładem o wulgaryzmach, ks. D. Skoczylas z wykładem o scenariuszu filmowym do serialu „Ksiądz Mateusz”, którego jest konsultantem i E. Krysiewicz z publikacją „100 lat Kina w Ciechanowie”.

         Tym razem w roli autorytetu wystąpiła dr Teresa Kaczorowska – pisarka, poetka, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Pani Kaczorowska przedstawiła połączoną z pokazem slajdów prelekcję na temat ostatnio wydanej ksiązki Pt. „Karmazyn wykołysany na aksamicie – Józef Narzymski. 1839 – 1872.” Rzecz dotyczy bohatera powstania styczniowego, patrioty, spiskowca i poety, pochodzącego z Narzymia koło Przasnysza. Prelegentka przedstawiła tę postać jako człowieka z krwi i kości – były ciekawostki z krótkiego, ale burzliwego i trudnego życia Narzyńskiego.

         Uczniowie klas III Ti, II Te i I i wysłuchali prelekcji z dużym zainteresowaniem, choć jej temat wydaje się młodzieży bardzo odległy. O takim właśnie odbiorze wystąpienia zadecydował zapewne niezwykle żywy i barwny język prelekcji, a także sposób kreacji bohatera jako człowieka, któremu nieobce były zarówno wady, jak i zalety.

 


 

Wirtualny spacer
Flag Counter