„Biblioteki szkolne – bramy do życia”

Regulamin konkursu literacko – artystycznego

 

 • Uczestnicy: wszyscy uczniowie ZS nr 1
 • Zasady uczestnictwa: Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie pracy w formie wybranej z poniższych:
  1. Plastyczna
   • Plakat promujący szkolna bibliotekę
   • Zakładka do książki
   • Wizualna interpretacja hasła: Biblioteki szkolne – bramy do życia”
  2. Fotograficzna
   • Zdjęcie (format A4) lub kolaż „Przyłapani na czytaniu”
  3. Literacka
   • Hasło promujące bibliotekę szkolną i czytelnictwo
   • Praca literacka w dowolnej formie (np. opowiadanie, fraszka, piosenka)
 • Termin składania prac – do 09.10.2013 (do biblioteki szkolnej)
 • Kryteria oceny:
  • Związek z tematem
  • Samodzielność
  • Oryginalność
  • Estetyka
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone! Po wyłonieniu zwycięzców zostanie zorganizowana wystawa najciekawszych prac, a wyróżnione teksty konkursowe opublikowane zostaną w szkolnej gazetce „LuzBem” i na stronie internetowej szkoły.

ORGANIZATORZY

 Nauczyciele bibliotekarze

Nauczyciel wiedzy o kulturze

Opiekunowie Koła Fotograficznego

 


 

Wirtualny spacer
Flag Counter