Dni Patrona 2013

                                   

Obchody Dni Patrona Szkoły – generała Józefa Bema odbywały się od 18 do 21 marca. Obchodziliśmy je bez zbędnej pompy , ale z należytą powagą , świadomi faktu , że Dni Patrona to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły. W ciągu tych kilku marcowych dni , każdy z nas , jak nigdy, czuje się ,, Bemowiakiem’’ .Cała społeczność szkolna integruje się , by złożyć hołd Patronowi Szkoły . Chociaż Józef Bem żył w czasach , które wydały setki bohaterów i nie szczędziły okazji do demonstrowania odwagi i patriotyzmu , to właśnie o naszym patronie Cyprian Kamil Norwid powiedział , że w bohaterstwie stanął na czele swej epoki .Biorąc pod uwagę dokonania generała Bema , jesteśmy dumni , że patronuje szkole , w której się uczymy.

 

W przygotowanie obchodów Dni Patrona , jak co roku , zaangażowała się większość nauczycieli i duża część młodzieży’. Formuła tego święta została bowiem pomyślana w taki sposób , by mogła w nim wziąć udział możliwie największa grupa ,,Bemowiaków ‘’. Przygotowano zatem wiele konkursów i innych imprez , podczas których mogliśmy pochwalić się swoimi talentami artystycznymi , wiedzą oraz sprawnością nie tylko intelektualną , ale również fizyczną .

18 marca odbył się konkurs recytatorski i poezji śpiewanej . Najlepszymi recytatorami w szkole okazali się Agata Eremus z klasy III zi i Maciek Smaga z klasy III h , którym przyznano dwa równorzędne wyróżnienia. W kategorii poezji śpiewanej nagrodę otrzymała ,, bezkonkurencyjna’’ w tym roku w przenośni i dosłownie Agnieszka Konopa z klasy III zi.

 

                  

 

Większość imprez , które odbyły się podczas Dni Patrona ,wiązała się jednak tematycznie z postacią Józefa Bema. Wśród imprez tych zdecydowanie dominowały konkursy .Ich celem było przybliżenie uczniom sylwetki patrona i zainteresowanie ich niezwykle barwną biografią generała . I tak : Rozstrzygnięto konkurs na pracę literacką o Jozefie Bemie , w którym wyróżnienie otrzymał Adam Betliński z klasy II i. Wyłoniono również zwycięzców konkursu na karykaturę Bema .Trzy pierwsze miejsca przyznano tu kolejno : wspomnianemu już Adamowi Betlińskiemu , Idze Mikiewicz z klasy III s i Mai Szczechowicz z klasy I s . Oceniając prace zgłoszone do obydwu konkursów , brano pod uwagę ich oryginalność oraz wartość artystyczną . Autorzy owych prac mogli zademonstrować swe talenty plastyczne i literackie , wykazać się pomysłowością , a także spojrzeć na osobę patrona szkoły z ,, lekkim przymrużeniem oka ‘’ Każdy , kto zna biografię Bema wie przecież , że generał nie był koturnową postacią , ale człowiekiem z krwi i kości , któremu nieobce były ludzkie słabości i ułomności.

Biografię Józefa Bema , już zupełnie ,, na serio ‘’, zgłębić musieli uczniowie klas pierwszych , którzy tradycyjnie brali udział w konkursie historycznym Wiedzy o Patronie Szkoły . Zadanie to niełatwe , bo życiorys generała jest bogaty . Obfituje w wiele dramatycznych wydarzeń , choć można w nim odnaleźć również niemało epizodów o zabarwieniu komicznym . Najlepszą znajomością biografii Józefa Bema mogli się w tym roku poszczycić uczniowie klasy

I te , którzy w składzie : Radek Federowicz , Łukasz Bobryk ,i Paweł Chrzustek , wygrali konkurs. Kolejne miejsca zajęły drużyny klasy I I i I TT.

Po raz pierwszy w historii obchodów Dni Patrona odbyło się w naszej szkole obcojęzyczne dyktando , którego bohaterem był oczywiście Jozef Bem. W języku niemieckim najlepiej napisał je Tomasz Bukowski z klasy III Ti , w angielskim jego klasowy kolega –Kamil Błachnio.

Jak przystało na uczniów szkoły , której patronuje żołnierz ,popisywaliśmy się również sprawnością fizyczną i umiejętnością pierwszej pomocy. Tę niełatwa sztukę najlepiej opanowali reprezentanci klas II I i II tt.

 

W dniach 19 -20 marca w naszej szkole odbył się również Turniej Siatkówki Chłopców i Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych o Puchar Bema. Wzięło w nim udział osiem drużyn żeńskich i sześć męskich . Wśród dziewcząt I miejsce zajęła drużyna gimnazjum w Opinogórze , wśród chłopców gimnazjum w Sońsku.

 

       W czwartek , 21 marca , w szkole odbył się uroczysty apel , podczas którego podsumowano i oficjalnie zakończono tegoroczne obchody Dni Patrona Szkoły .  Uczestniczyli w nim wspólnie członkowie społeczności szkolnej : nauczyciele i uczniowie .Nad sprawnym przebiegiem  apelu czuwała pani  profesor Ewa Krysiewicz, a funkcje konferansjerów pełnili z wdziękiem Agnieszka Konopa i Maciek Smaga .

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie pani wicedyrektor Anny Surażyńskiej , która  między innymi przypomniała zebranym powody , które zadecydowały o wyborze Józefa Bema na patrona Zespołu Szkół nr 1 . Są one zapewne znane tylko nielicznym z nas , obecnych uczniów . Warto zatem przypomnieć , że wybór ten miał sugerować , iż w naszej szkole przywiązuje się szczególną rolę do wychowania patriotycznego , a uczniom wpajane są takie wartości jak poszanowanie tradycji , honor , odwaga . Wypada , byśmy o tym pamiętali nie tylko  dziś czy jutro , ale również wtedy , gdy wspomnienie tych kilku świątecznych dni zatrze się w ulotnej uczniowskiej pamięci.

Do utrwalenia naszej wiedzy o Józefie Bemie przyczyni się zapewne przygotowana pod kierunkiem profesorów : Macieja Wojciechowskiego i Jarosława Kowalskiego prezentacja multimedialna na temat Patrona Szkoły , jaką mieliśmy okazję obejrzeć w czasie apelu . Z prezentacji tej wyłania się obraz człowieka – żołnierza , patrioty , który całe swoje życie poświęcił ojczyźnie i ,, zmarł z jej imieniem na ustach ‘’.

Oficjalną część uroczystości zakończył zaprezentowany przez uczniów naszej szkoły , a przygotowany pod czujnym nadzorem pań : Sylwii Zadrożnej i Iwony Dawidzkiej montaż słowno – muzyczny ,, Gloria victis ‘’ , poświęcony powstaniu styczniowemu . Postać  Józefa Bema wpisuje się przecież w długą tradycję polskich walk niepodległościowych , a powstańcy styczniowi szli do walki , kierowani tą samą ideą  , którą symbolizuje generał . Ponieważ w przedstawionym programie słowu towarzyszyła prezentacja obrazów oraz pieśni związanych tematycznie z powstaniem ,  stanowił on  sugestywną , chociaż bardzo zwięzłą lekcję historii.

       Podczas czwartkowego apelu podsumowano również   konkursy , które odbyły się w ciągu minionych  trzech, dni a ich laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia . Ostatnim ,nieoficjalnym punktem programu zaś okazał się występ absolwentów naszej szkoły – Darka ( Cliver ) i Marka Szcepańskich . Po kilku dniach świętowania ,, śpiewająco ‘’ wróciliśmy do szkolnej codzienności.

 


 

Wirtualny spacer
Flag Counter