Deutsch Wagen Tour w Zespole Szkół nr 1 im.gen. Józefa Bema w Ciechanowie

Uczniowie Zespołu Szkół  nr 1 im. gen. Józefa Bema uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Instytut Goethego. Nazwa projektu to Deutsch Wagen Tour.Celem projektu jest promocja nauki języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży. Warsztaty, w których uczestniczyli nasi uczniowie, odbyły się 20 lutego 2015 roku.

Lektor języka niemieckiego – Pani Magdalena Jurowska przeprowadziła wyjątkowe zajęcia oparte na niekonwencjonalnych metodach nauczania, a zostały one entuzjastycznie przyjęte zarówno przez prymusów, jak i tych uczniów, którzy potrzebują zachęty do nauki. Obserwatorami warsztatów byli nauczyciele germaniści. Młodzież biorąc udział w różnych animacjach językowych, tańcząc , śpiewając, uczestnicząc  w konkursach poznawała nowe słownictwo, wzbogacała wiedzę krajoznawczą  i kulturoznawczą dotyczącą Niemiec. Początkową nieśmiałość uczniów pani Magda pokonała luźną atmosferą na zajęciach, otwartością i ciekawym sposobem prowadzenia warsztatów. Miłym akcentem były przywiezione i rozdawane uczniom podczas  spotkania upominki w postaci długopisów, notesów  itp. z logiem DWT.

Szkoła otrzymała także w prezencie publikacje do nauki języka niemieckiego, plansze, mapy, broszury.

 


 

Wirtualny spacer
Flag Counter