Laboratorium ECDL

Od  roku 2011 w Naszej szkole istnieje Laboratorium Edukacyjne ECDL numer PL-LAB1010 .

Możemy przeprowadzać egzaminy ECDL START oraz ECDL CORE.

ECDL CORE sprawdza umiejętności następujące kompetencje (w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych):

1. Podstawy technik informatycznych

2. Użytkowanie komputerów

3. Przetwarzanie tekstów

4. Arkusze kalkulacyjne

5. Bazy danych

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna

7. Usługi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno do pracy, jak i coraz częściej w: życiu codziennym każdego obywatela Europy.

 

Certyfikat ECDL jest dokumentem powszechnie akceptowanym przez pracodawców w całej Europie. Służy on do:

· przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;

· podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;

· wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;

· opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;

· umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Fakt zdania egzaminów odnotowywany jest przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Następnie jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Na zdanie wszystkich 7 modułów przeznaczone są 3 lata, liczone od rozpoczęcia pierwszego egzaminu.

 

 

LISTA RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W CIECHANOWIE z dnia 1 września 2016r

Maziński Eugeniusz   Dyrektor, przedmioty informatyczne
Surażyńska Anna   Wicedyrektor, matematyka
Gutowski Zbigniew   kierownik kształcenia praktycznego, informatyka
Kaczmarczyk Piotr   kierownik kształcenia praktycznego, wychowanie fizyczne
Bagiński Cezary   przedmioty informatyczne
Biernacka Hanna   wychowanie fizyczne
Bogdan Grażyna   nauczyciel bibliotekarz
Boniakowski Miron   przedmioty informatyczne
Cejmer Anna   j. angielski
Chojnacki Radosław   wychowanie fizyczne
Czarnecka Renata   j. angielski, j. niemiecki
Drężek Damian   j. angielski
Dublewska Renata   j. niemiecki
Grochowski Przemysław   przedmioty zawodowe
Hryniewicz Jacek   historia, wos
Jendrzejczak Iwona   j. angielski
Jóźwiak Donata   przedmioty zawodowe
Kazimierczak Joanna   matematyka
Kołakowska Monika   j. polski
Korzybski Michał   wychowanie fizyczne
Kowalski Jarosław   wos, historia (urlop zdrowotny)
Kreft Renata   j. niemiecki
Królikowska Agnieszka   fizyka
Krysiewicz Ewa   j. polski
Kuskowska Anna   j. angielski
Łuniewski Przemysław   przedmioty informatyczne
Maruszewska Agnieszka   biologia
Mosakowski Sławomir   wos, historia
Nawrocka Bożena   geografia
Pietrzak Łukasz   przedmioty zawodowe
Ropelewski Marcin   przedmioty informatyczne
Rusin Marek   przedmioty informatyczne
Rutkowska Zofia   religia
ks. Sieczka Grzegorz   religia
Skwarski Marek   matematyka
Smolińska Dorota   j. polski, wok
Sobiech Marek   wychowanie fizyczne
Strusiński Krzysztof   przedmioty zawodowe
Suwiński Mariusz   przedmioty zawodowe
Szypulska Ewa   j. niemiecki
Wilczopolska Monika   pedagog
Wiśniewska Beata   chemia, podstawy przedsiębiorczości
Wojciechowski Maciej   przedmioty informatyczne
Zadrożna Sylwia   j. polski
Zimnowodzki Marek   przedmioty zawodowe
Kocot Zbigniew  przedmioty informatyczne
Merle Łukasz  przedmioty informatyczne

 


 

Wirtualny spacer
Flag Counter